Sistemų plovimas

Šildymo sistema yra labai svarbi namo inžinerinės sistemos dalis, todėl visi norime, kad ji suteiktų komfortą, veiktų sklandžiai ir būtų ekonomiška.

Jei šildymo sistema nauja, profesionaliai suprojektuota, gerai subalansuota, užpildyta ne tik vandeniu, bet ir kokybiškais priedais, apsaugančiais nuo korozijos, nuovirų susidarymo, mikrooganizmų veisimosi ir reguliariai prižiūrima, tuomet ji tarnaus daugelį metų be papildomų investicijų ir šilumos energija bus taupiai naudojama. Realybė tokia, kad dauguma šildymo sistemų Lietuvoje yra daugiau ar mažiau nešvarios. O užsiteršusios šildymo sistemos eksploatacija yra gerokai brangesnė.

Specialistų teigimu, 1 mm nuosėdų ant šilumokaičio arba vamzdžių sienelių energijos suvartojimą padidina 9 procentais. Dėl nuosėdų arba rūdžių vamzdžiuose šilumos siurblio energijos sąnaudos gali išaugti iki 35 procentų.


Kodėl šildymo sistema užsiteršia?

Net apynaujų namų šildymo sistemos gali būti ganėtinai užterštos dėl šių priežasčių:

  • Naujai sumontuota sistema nebuvo išplauta prieš pradedant ją eksploatuoti – ji gali būti užteršta alyvomis, sriegimo, pjovimo, litavimo, virinimo atliekomis ir montavimo bei sandarinimo medžiagų likučiais. Visa tai ilgainiui virsta nuosėdomis ant vamzdžių ir šildymo prietaisų sienelių.
  • Elektrocheminės korozijos padarinių – pavyzdžiui, sąveikaujant aliuminiui (radiatoriai) ir variui (vamzdynas), koroduoja mažesnį elektrocheminį potencialą turintis aliuminis. O sąveikaujant plienui ir variui, koroduoja ir yra plienas. Metalai tirpsta sudarydami nuosėdas, kurios mažina šildymo prietaisų efektyvumą.  
  • Blogai parinktas, nesureguliuotas arba seniai nepatikrintas (išsileidęs) išsiplėtimo indas. Dėl per mažo slėgio sistemoje, į ją iš atmosferos skverbiasi deguonis, kuris yra korozijos katalizatorius. Oro burbulai gali sudaryti oro kamštį ir neigiamai veikti sistemos darbą.
  • Atsiradę protėkiai per nesandarius sujungimus, užstrigusius automatinius nuorintojus ir su tuo susijęs dažnas sistemos papildymas. Papildant sistemą šviežiu vandeniu, į ją patenka ištirpęs deguonis, ištirpę metalai, kalcio ir magnio druskos ir pan. Dėl to prasideda korozija, susidaro nuoviros.

Mūsų siūlomas sprendimas

Atliekant cheminį vamzdynų ar atskirų šildymo prietaisų plovimą, pasišalina ant vamzdžių, šildymo prietaisų ir šilumokaičių sienelių prilipusios įvairios kilmės nuosėdos, nuoviros, kiti teršalai.

Po išplovimo cheminiais tirpalais atstatomas šildymo sistemos darbo efektyvumas, šildymo prietaisai geriau atiduoda šilumą, nebestringa cirkuliaciniai siurbliai, termostatai, ventiliai, automatiniai nuorintojai, taupoma energija.


Kokias chemines priemones naudojame?

Mes naudojame Didžiosios Britanijos gamintojo FERNOX šildymo sistemų cheminius ploviklius, nukalkintojus, inhibitorius ir specialią plovimo įrangą. FERNOX – tai 60 metų patirtis, kaip tinkamai prižiūrėti šildymo sistemas!

Didžiojoje Britanijoje veikianti organizacija The Carbon Trust atliko bandymus ir oficialiai paskelbė, kad tipinis namų ūkis (iki 100 l sistema), kurio šildymo sistema išplauta plovikliu FERNOX Cleaner F3 bei užpildyta apsaugos priemone FERNOX Protector F1, per 1 metus į aplinką išmeta 90 kg mažiau anglies dvideginio. Arba, aiškumo dėlei, sutaupo tiek energijos, kiek per 100 dienų sunaudotų nuolat įjungta 100 W elektros lemputė.

Kaip vyksta sistemos valymas?

Geležies oksidai

Geležies oksidas yra cheminis junginys, kurį sudaro geležies ir deguonies atomai. Yra žinoma daug geležies oksidų rūšių, kurios skiriasi savo spalva, tvirtumu, tirpumu vandenyje ir t.t.

Dažnai privataus namo šildymo sistema yra užpildoma netinkamos kokybės vandeniu, pvz., gręžinio arba šulinio vandeniu, kuriame gali būti daug ištirpusios geležies, į kurį neįterpiami jokie apsaugantys priedai (inhibitoriai). Jeigu sistema nėra sandari ir į ją patenka oras, ilgainiui prasideda korozija, susidaro geležies oksidų junginių nuosėdos, kurios plaukioja vandenyje arba prilimpa prie vamzdžių ar radiatorių sienelių. Visa tai sukelia greitesnį šildymo įrenginių nusidėvėjimą, įvairias eksploatacines problemas: visai nešyla radiatorius arba netolygiai šyla radiatorius, užsikemša grindinio šildymo kilpos, stringa cirkuliaciniai siurbliai ir pan., padidėja šildymo išlaidos.

Šiose nuotraukose matote, kaip atliekant cheminį šildymo sistemos plovimą ant magnetinio filtro, kuris prijungiamas prie plovimo mašinos, prilipo sistemoje susikaupę skirtingi geležies oksidai. Dėl metalų drožlių ir košės sankaupų nešilo radiatoriai ir normaliai neveikė grindinis šildymas.

Purvas netinkamai prižiūrimose šildymo sistemose

FERNOX cheminiai plovikliai, kuriuos naudojame šildymo sistemų plovimui, gerai ištirpdo prie vamzdžių ar radiatorių sienelių prilipusius geležies oksidus.

Šiose nuotraukose matote, kaip iš šildymo sistemos išskalaujamos geležies oksidų nuosėdos. Švari šildymo sistema yra užpildoma vandeniu, į kurį būtinai įterpiamas specialus priedas Fernox Protector F1, apsaugantis nuo korozijos ir nuovirų susidarymo.

Kokios pasekmės?

Sugadinti šildymo prietaisai

Nuotraukose matote korozijos ir geležies oksidų junginių nuosėdų sugadintus cirkuliacinius siurblius, trijų eigų vožtuvą ir šilumokaitį.

Dėl neapgalvotai parinktų šildymo sistemos montavimo medžiagų (cinkuoti vamzdžiai, žalvariniai kolektoriai, aliumininiai radiatoriai) prasideda elektrocheminė korozija, t.y. priešingose įtampos sekos pusėse esantys metalai pradeda naikinti vienas kitą. Elektrocheminės korozijos pasekmė – ištirpusių metalų drožlėmis padengtas cirkuliacinio siurblio korpusas.

Kondensacinio katilo cirkuliacinio siurblio korpusas pilnas geležies hidroksido sąnašų. Dėl didelio šilumokaičio užterštumo perkaitus katilui, šilumokaityje susikaupę teršalai subyrėjo ir „keliaudami“ katilo vamzdeliais užkimšo cirkuliacinį siurblį, trijų eigų vožtuvą ir patį šilumokaitį.

 Užsiteršę vamzdynai

Užsiteršusių šildymo, vandentiekio ir šaldymo sistemų vamzdynai jų savininkams paprastai reiškia gerokai didesnes išlaidas dėl sumažėjusio pralaidumo ir didelę avarijos tikimybę.