Paslaugos namų bendrijoms

Daugiabučių namų bendrijoms teikiame šias paslaugas:

  • Plauname šildymo sistemas cheminėmis priemonėmis ir atliekame kitus paruošimo šildymo sezonui darbus, taisome smulkius gedimus
  • Plauname šilumokaičius neišmontavus (t.y. šilumokaičio nereikia nuimti, vežti išplauti, o po to vėl sumontuoti)
  • Balansuojame šildymo sistemas
  • Nuoriname pastato šildymo sistemas naudodami degazavimo įrenginį
  • Atliekame hidraulinius bandymus
  • Sureguliuojame išsiplėtimo indus (jei reikia, sumontuojame drenažo ventilius)

Kaip dažnai reikia plauti šildymo sistemą ir karšto vandens šilumokaitį?

Pagal galiojančius Lietuvos teisės aktus, daugiabučio namo šildymo sistemos plovimo darbai ir karšto vandens šilumokaičio perplovimo cheminiu būdu darbai atliekami pagal poreikį, bet ne rečiau, kaip kas 4 metus.

Kaip plaunama daugiabučio namo šildymo sistema?

Mūsų patirtis rodo, kad daugiabučio šildymo sistemos praplovimas tik hidropneumatiniu būdu, nenaudojant cheminių tirpalų, dažnai neduoda laukto rezultato ir neišsprendžia tų šildymo problemų, kurias sukelia prie vamzdynų ir radiatorių prikepę kietieji teršalai. Tokius teršalus galima ištirpdyti specialiais cheminiais plovikliais.

Daugiabučių šildymo sistemas siūlome plauti vasarą (arba kitu metu pasibaigus ar neprasidėjus šildymo sezonui). Sistemą plauname stovais, ant kurių būtinai turi būti sumontuoti uždarymo ar/ir balansavimo čiaupai (ventiliai). Pirmiausia iš sistemos išskalaujami laisvai plaukiojantys teršalai. Tada sistema užpildoma šviežiu vandeniu, į kurį įterpiamas reikiamas kiekis koncentruoto ploviklio, įjungiami cirkuliaciniai siurbliai. Po to sistema vėl kruopščiai išskalaujama ir užpildoma termofikatu, į kurį rekomenduojama įterpti specialius priedus (inhibitorius), apsaugančius nuo korozijos ir nuovirų susidarymo.

Kodėl svarbu tinkamai subalansuoti šildymo sistemą?

Kitas svarbus darbas daugiabučiams – šildymo sistemos subalansavimas. Šis darbas reikalingas tam, kad visos šildymo sistemos dalys (stovai, radiatoriai, grindys) teisingai šiltų. Specialistų teigimu, tinkamai subalansuota šildymo sistema gali sutaupyti iki 40 proc. šildymo sąnaudų.

Daugiabučių šildymo sistemos renovacija – kaip pasiruošti?

Jei planuojate šildymo sistemos renovacijos ir subalansavimo darbus, būtina tinkamai paruošti esamą vamzdyną. Mes rekomenduojame atlikti cheminį visos šildymo sistemos praplovimą, kad pasišalintų sistemoje laisvai cirkuliuojantys ir prie vamzdžių bei radiatorių sienelių prilipę teršalai. Tai labai svarbus darbas, nes teršalai gali užkimšti ar visai sugadinti naujai montuojamus įrenginius – reguliavimo vožtuvus, balansinius vožtuvus ant stovų, termostatinius vožtuvus ant radiatorių. Dėl to gali netolygiai pasiskirstyti šiluma name, nešilti radiatoriai, nepraeiti reikiamas srautas į stovą.